fasádny systém

Fasáda Equity

Rovnako ako na stĺpe tak aj na priečniku viditeľná vnútorná časť predstavuje len 18 mm čím sa dosiahne s pohľadu estetiky minimalistický štýl a z pohľadu funkčnosti sa uľahčí celkový vstup svetla do budovy.

Montáž systému sa uskutočňuje zarovnaním profilov čo poskytuje estetickú jednotnosť vnútri fasády. Zasklievanie sa uskutočňuje upevňovaním skla pomocou hliníkovej tlakovej krycej lišty, vertikálne aj horizontálne, spôsobom, že viditeľná vonkajšia časť je 52 mm a vnútorná len hore uvedených 18 mm.

Systémová špecifikácia

PROFILOVÁ HĹBKA
Priečnikový profil 22,5 – 205,5 mm
Krídlový profil
Stĺpikový profil 16 - 230 mm

POHĽADOVÁ ŠÍRKA
Priečnikový profil 18 a 52 mm
Krídlový profil
Stĺpikový profil 18 a 52 mm

Maximálna hmotnosť zasklenia 400 kg

Hrúbka zasklenia 4 - 40 mm

Prievzdušnosť (EN 12152) Trieda AE
Vodotesnosť (EN 12154) Trieda RE1500
Odolnosť proti vetru (EN 13116) Vhodný
Súčiniteľ prestupu tepla okna Uw = 1,1 W/m 2K * (pri použití dvojskla Ug = 1,0 W/m 2K)
Súčiniteľ prestupu tepla okna Uw = 0,9 W/m 2K * (pri použití trojskla Ug = 0,8 W/m 2K)
* Pre rozmer okna 3000 x 3000mm
lakované farby (RAL, metalické, textúrované)
lakované imitácie dreva
antibakteriálne lakovanie
anodizovanie
dvojfarebné lakovanie

V prípade otázok nás kontaktujte

tel: +421 905 205 757
tel: +421 905 828 659
tel: +421 905 743 091
email: brunwin@brunwin.sk

Sídlo spoločnosti

BRUNWIN, s.r.o.
Košická 52/A
821 08 Bratislava
Slovensko

Prevádzka/Korešpondencia

BRUNWIN, s.r.o.
Slnečná 1201
900 42 Miloslavov
Slovensko