okenný systém

Cor-Urban

Pántový systém a dvojité skryté krídlo veľkosti 122 mm, s možnosťou až štvoritého zasklenia čo dovoľuje dosiahnuť hermetickú akustickú izoláciu a optimalizuje tepelnú izoláciu.

Uspôsobené pre montáž žalúzií do vnútornej komory krídla (65 mm), s ručným alebo motorizovaným ovládaním ako aj sprístupnenie komory na jej čistenie a údržbu. Obsahuje systém štyroch tesnení pre zlepšenie akustickej a tepelnej izolácie.

Systémová špecifikácia

PROFILOVÁ HĹBKA
Rámový profil 122 mm
Krídlový profil 121 mm
Stĺpikový profil

POHĽADOVÁ ŠÍRKA
Rámový profil 55 - 92 mm
Krídlový profil 0 mm
Stĺpikový profil

Maximálna šírka krídla 1400 mm
Maximálna výška krídla 2200 mm
Maximálna hmotnosť krídla 150 kg

Hrúbka zasklenia int. skla 14 - 29 mm
Hrúbka zasklenia ext. skla 14 - 18 mm

Maximálna zvuková izolácia Rw = 50 dB
Prievzdušnosť (EN 12207) Trieda 4
Vodotesnosť (EN 12208) Trieda E 1650
Odolnosť proti vetru (EN 12210) Trieda C5
Odolnosť proti vlámaniu (EN 1627) Trieda RC2
Súčiniteľ prestupu tepla profilu Uf = 2,3 W/m2K (pri pohľadovej šírke 92 mm)
Súčiniteľ prestupu tepla okna Uw = 1,1 W/m2K * (pri použití dvojskla Ug = 1,0 W/m2K)
* Pre rozmer otváravého okna 1230 x 1480mm
pevné
otváravé 1 a 2 krídlové
otváravo-sklopné 1 a 2 krídlové
lakované farby (RAL, metalické, textúrované)
lakované imitácie dreva
antibakteriálne lakovanie
anodizovanie
dvojfarebné lakovanie

V prípade otázok nás kontaktujte

tel: +421 905 205 757
tel: +421 905 828 659
tel: +421 905 743 091
email: brunwin@brunwin.sk

Sídlo spoločnosti

BRUNWIN, s.r.o.
Košická 52/A
821 08 Bratislava
Slovensko

Prevádzka/Korešpondencia

BRUNWIN, s.r.o.
Slnečná 1201
900 42 Miloslavov
Slovensko